Oprogramowanie ARCTEC

Zaawansowane narzędzie obliczeniowe zapewniające maksymalne wykorzystanie możliwości konstrukcyjnych drewna połączonego płytkami kolczastymi.

  • Konstruowanie dachów, stropów oraz ścian budynków w konstrukcji ramowej
  • Projektowanie w środowisku 3D oraz 2D
  • Interfejs programu dostępny w języku polskim, angielskim, niemieckim, czeskim, słowackim oraz francuskim
  • Wytwarzanie dokumentacji rysunkowej, tekstowej, kosztorysu oraz wymiana plików CAD/CAM z innymi programami
  • Możliwość wyboru modelu statycznego wykorzystywanego do obliczeń
  • Zadawanie obciążeń zgodnie z EC5 z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa, kształtu połaci i kombinacji obliczeń oraz możliwość tworzenia własnych kombinacji
  • Możliwe projektowanie wiązarów zgodnie z załącznikami obowiązującymi: Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Francja, Austria, Szwecja, Norwegia.
  • Możliwość wprowadzenia do programu wewnątrzzakładowych zasobów magazynu drewna i płytek kolczastych, które zostaną wykorzystane do projektowania wiązarów
  • Program zawiera bazę obciążeń stałych oraz kreator obciążeń zmiennych z możliwością dodawania obciążeń eksploatacyjnych

Wsparcie techniczne:

Aleksandra Smogorzewska, Marcin Micyk

mail: techniczny@bpro.pl

tel. +48 22 715 99 99

Opis

Program do projektowania wiązarów dachowych ARCTEC z oferty B.PRO