Profesjonalne
techniki połączeń
dla budownictwa

 

INFORMCJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych B.PRO Polska z siedzibą

Tomice, 05-532 Baniocha; ul. Europejska 4.

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz Administrator ma obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych i jest nim Pani Wioletta Ślufirska która zajmuje się sprawami ochrony danych osobowych. Kontakt jest możliwy pod nr telefonu 22 244 17 09, poprzez e-mail daneosobowe@bpro.pl ; jak również listownie i osobiście pod adresem Administratora danych Tomice, 05-532 Baniocha; ul. Europejska 4.

1. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe w następujących kategoriach i celu, na podstawie :

→ Jeśli jest Pan/Pani PRACOWNIKIEM B.PRO Polska to dane osobowe zwykłe są gromadzone w celu obsługi procesu zatrudnienia pracowników B.PRO Polska, spraw pracowniczych oraz archiwizacji dokumentów dotyczących zatrudnienia.

→ Jeśli jest Pan/Pani PRACOWNIKIEM KONTRAHENTA B.PRO Polska dane osobowe zwykłe; dane te są gromadzone w celu realizacji procesu ofertowania, zawierania umów i zamówień oraz realizacji kontraktów serwisowych tzw. usług.

→ Jeśli jest Pan/Pani KONSUMENTEM dane osobowe zwykłe dotyczące danych konsumentów , osób fizycznych; dane te są zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w sporadycznych przypadkach realizacji zamówień dla osób fizycznych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

4. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona Pani/Pana zgoda.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, listownie na adres: B.PRO Polska z siedzibą Tomice, 05-532 Baniocha; ul. Europejska 4. lub e-mailowo na adres:daneosobowe@bpro.pl

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

9. Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie Internetowej oraz w siedzibie B.PRO Polska.

Polityka prywatności | Polityka bezpieczeństwa


NATYCHMIASTOWY KONTAKT
8:00 - 16:00

Dorota Skomorowska

22 715 99 99

e-mai: biuro@bpro.pl

skype: b.pro-dorota.skomorowska

 

 

Nowy adres


Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno

ul. Słoneczna 116A


Zapraszamy